Garantisoft Deniz Acenteliği ve Taşımacılığı

     Deniz Acenteliği ve Konteyner taşımacılığı yapan tüm denizcilik şirketleri için geliştirilmiştir.


 Kısa Kapsamı:

 İthalat ve İhracat

     Pazarlama

     Rezervasyon

 Müşteri Hesapları Takibi ve 

 Faturalama

     TL

     Dövizli

 Armatör Hesapları Takibi ve

 Faturalama

     TL

     Dövizli

 İthalat Dökümantasyon

     Manifesto

     İhbarname

     Ordino

    Yurt Dışı Raporlar

 İhracat Dökümantasyon

     Konşimento

     Manifesto

     Yurt Dışı Raporlar

 Finansman

     Tahsilat ve Ödeme

     Banka Hesapları

     Çek ve Senet Takibi

     Kasa İşlemleri

 Konteyner Hareketleri ve 

 Maliyet takibi

     Limanlar

     Dış Sahalar

     Müşteri Yeri

     Ardiye

     Demuraj

     Nakliye

 Entegrasyon

     Muhasebe

     Microsoft Word/Excel

     Microsoft Outlook

     Lotus Notes/Domino

     Internet, E-Ticaret

     E-Mail

     Fax

     Telex

 Genel Muhasebe İşlemleri

     Mali Tablolar

     Yasal Defterler

 

 Yönetim Raporları

     Özel Raporlar

     İstatistikler

Deniz Acenteliği Standart Kod Girişleri
 • Gemi Bilgileri
 • Liman Bilgileri
 • Sefer Bilgileri (Voyage Register)
 • Kargo Kodları
 • Müşteri Kodları
 • Döviz Kurları
 • Gemi Masraf Hesapları (Dosya Maliyeti)
 • Hizmet Türleri

Konteyner Hareketleri ve Maliyet takibi

 • Karadan ve Interchange girişleri için bilgi giriş ve güncelleme imkanı

 • İndirme, boşaltma, geçici kabul giriş/çıkış, kalış süresi uzatma, dolum, dış saha giriş/çıkış gibi hareket ve tarihlerinin izlenmesi

 • İthalat veya İhracat bilgilerinden otomatik olarak gelen/giden konteynerlerin güncellenmesi

 • Boş konteyner ordinoları hazırlanması

 • Liman ve dış saha ardiye listeleri

 • Detaylı ve özet konteyner mevcut durum listeleri

 • "Turnaround Time Statistics" raporu

 • Gitmiş konteynerlerin taranması

İthalat Dökümantasyon
 • Dış Liman yükleme bilgilerinin girilmesi
 • Manifesto hazırlanması
 • İhbarname
 • Ordino
 • Boşaltma baskıları.
İhracat Dökümantasyon
 • Yükleme rezervasyonlarının girilmesi
 • Liman ilk giriş tarihine göre sıralı olarak ekrana gelen konteynerlar üzerinden tek tuş ile konteyner rezervasyonu
 • Rezervasyon bilgilerinden konşimento hazırlanması ve baskısı
 • Türkçe Manifestoların hazırlanması
 • Orjinal Manifestoların hazırlanması
 • Yükleme ordinosu
 • Yükleme listesi baskıları.
Müşteri Hesapları ve Faturalama
 • Faturalanmamış hizmetlerin takibi ve ekran görüntüleri
 • Tahsilat/Tediye girişleri ve ekran görüntüleri
 • Müşteri faturası hazırlama ve yazıcı baskıları
 • Döviz bazında hesap inceleme
 • Döviz bazında bakiye listeleri
 • Çek/Senet takibi
 • Müşteri konteyner demuraj hesabı takibi
 • Cari Hesap Ekstreleri
 • Gecikmiş Alacaklar takibi
 • Vadeli Alacaklar takibi
 • Kur Farkları Hesabı

Gemi Armatör Hesapları Takibi ve Faturalama

 • Gemi masraf zarfları girişleri ve takibi

 • Borç/Alacak dekontlarının hazırlanması

 • Disbursments (Armatör) faturalarının hazırlanması ve yazıcı baskısı

 • Kumpanya Bakiye Listeleri ve Ekstrelerinin döviz bazında raporları

 • Ayrıntı ve Özet Masraf dökümleri

 • Masraf Hesabı bazında iststistik listeleri

 • Proforma Disbursments faturalarının hazırlanması ve yazıcı baskısı

Finansman ve Genel Muhasebe İşlemleri
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Hesap kodundan ayrı şube kodları
 • Hesap kodundan ayrı bilanço grup kodları
 • Detay seviyesinde döviz cinsi ya da birim belirtme ve döviz ya da miktarlı hesap takibi olanağı
 • Bütçeleme
 • Kasa Tahsil/Tediye/Mahsup girişleri
 • Döviz giriş imkanı
 • Günlük döviz kurları girişi
 • Yevmiye fişinde girilen hesap kodu, tarih, fiş no, şube kodu ve meblağa göre giriş arama olanağı
 • Her hesaba şube bazında aylık, TL, Döviz
 • Mizan, Muavin Defter, Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri raporları

 Entegrasyon

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft Outlook

 • Microsoft Access

 • Lotus Notes/Domino

 • Internet

 • E-Ticaret

 • E-Mail

 • Fax

 • Telex

 
 Teknik Altyapı:
 
 Uygulama Geliştirme Ortamı:
 •        ASNA Visual RPG

 •        ASNA Acceler8DB

 •        ASP (Active Server Pages)

 •        Microsoft ActiveX Data Objects

 •        MTS (Microsoft Transaction Server)

 •        Microsoft Office ile bilgi alışverişi

 •        Lotus Notes ile bilgi alışverişi

 •        Nesne Yönelimli programlama

 •        İstemci / Sunucu yapılanma

 •        32 Bit (Windows NT) / 64 Bit (AS/400) mimari

 •        Internet/Intranet tabanlı

 Çalıştığı Platformlar:
 •       Microsoft Windows NT 4.0

 •        Microsoft Windows 2000      

 •        Microsoft Windows XP

 •        IBM AS/400

 •        ASNA Acceler8DB veri tabanı sunucusunun çalışabildiği tüm diğer platformlar

 •        Windows 95/98/2000, Windows NT Workstation, Netscape 4.0, Internet Explorer 4.0 ve üzeri istemci  platformları

 Server (Sunucu) Gereksinimi:
 •       Microsoft Windows NT 4.0/2000/XP

 •       Pentium II işlemci IBM uyumlu PC Server veya IBM AS/400e modelleri

 •       64 MB RAM (Tavsiye edilen 128 MB)

 •       1.0 GB boş disk kapasitesi

 Client (İstemci) Gereksinimi:
 •       Pentium MMX işlemci

 •      16 MB RAM (Tavsiye edilen 32 MB)

 •      300 MB boş disk kapasitesi