Factor/SQL, Factor/2000, Factor/400, Factor/.Net  Temel Özellikleri

Garantisoft, Factoring şirketleri için Microsoft Windows 95/98 ve üzeri ortamında çalışacak şekilde Microsoft SQL Server için Factor/SQL, Windows 2000 Server için Factor/2000, IBM AS/400-iSeries 400 için Factor/400, Windows .Net Server için Factor/.Net yazılımı geliştirilmiştir. Sunucu olarak Microsoft Windows NT/2000 ya da IBM AS/400-iSeries 400 kullanılmaktadır. 

Yurtiçi Factoring olarak; Iskontolu (baştan kesmeli) factoring ile (ödeme komisyonu, çek bakiyesi veya ödeme üzerinden alınacak şekilde) Sabit, Aylık ve Spot factoring işlemleri hesaplanmaktadır. Spot ve Aylık factoring türlerinde vade günü ayrıca tanımlanmaktadır. Sistem, aylık factoring ücretlerini takip edebilmekte olup geniş rapor olanakları sunulmuştur.

Export Factoring olarak da; Kabili Rücu ve Gayri Kabili Rücu Factoring işlemi yapabilme imkanı vardır.

Program, ayrıca kendi içerisinde muhasebe modülüne sahip olup diğer modüllerden muhasebe fişleri otomatik olarak oluşmaktadır. 

Sistemin bütün modülleri aynı zamanda dövizli işlemleri de yapabilmektedir. Müşteri, muhabir, alıcı ve banka hesap kartları tanımı, müşteri limit başvuru formu girişi, fon işlemleri; fon kullanımı, tahsilatlar ve geri ödeme işlemlerinin yapıldığı ekranlar ile ay sonu işlemleri yapabilme imkanı ve çeşitli rapor olanakları sunulmuştur.

Factoring programlarında, şubelerin merkeze bağlantısı Internet üzerinden olabileceği gibi direkt modem bağlantısı ile de kullanılabilir. E-Ticaret (e-business) yapısı hazır olup, istenirse ekstreler internet üzerinden güvenlik önlemleri alınmış olarak müşterilerin kullanımına açılabilir.

Aşağıdaki sabit değerler ile günlük değişkenlerin de sistemden takibi sağlanmıştır.

 • Firma ve şube bilgileri tanımı.

 • Kullanıcı tanımları, şifre ve yetkileri.

 • Döviz tipleri tanımı.

 • Günlük döviz kurları ve dönemsel kur değişim raporları.

 • Uluslararası faiz tipleri ve günlük oran değişimlerinin takibi.

Raporlar önce ekran görüntüsü olarak alınmakta olup, istenildiği taktirde anında yazıcıya gönderilmektedir. Yazılım genel olarak aşağıdaki modüllerinden oluşmaktadır.

Pazarlama : 

Pazarlama departmanının yapığı işlemler bu modülden sisteme kaydedilir. Yeni bir kullandırımın takibi, aşağıda anlatıldığı gibi yapılmaktadır.

Müşterinin göndermeyi taahhüt ettiği çek/senetlerin; tutar ve vade tarihleri girilir. Valör tarihleri otomatik olarak hesaplanır ve ortalama vadesi bulunur. Bu bilgiler ışığında geçici veya asıl ödeme formu düzenlenir. Seçilen factoring türüne göre, ödeme komisyonu hesaplanır. Çek/senetlerin gününde tahsil edileceği varsayılarak factoring ücreti hesaplanır ve müşteriye ödenecek net kullandırım tutarı bulunur.

Bu bilgiler onaylanırsa gerçekleşen kullandırım olarak müşteri riski oluşur. Onaylanmazsa teklif edilen kullandırım olarak kalır. Bu kullandırımdan dolayı gelecek olan çek/senetler de operasyon işlemleri olarak sisteme dahil edilir.

Ayrıca müşteriye iade edilen çek/senetlerin takibi. Teminata alınan çek, senet, fatura, ipotek, teminat mektubu gibi belgelerin  işlemleri de bu modülden yapılmaktadır.

Müşteri Cari : 

Müşteri bilgileri tanımı, müşteri hesap hareketleri, risk bazında, istenilen hesap türüne göre ve iki tarih arasındaki müşteri hesaplarının incelenebilme ve hesaplar arası virman yapabilme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki raporlar alınabilmektedir.

 • Müşterilerin risk bakiyelerini ve kalan çek/senet deposunu,

 • Çek/senet tahsilatlarından oluşan birikmiş faizlerin izlenebilmesi imkanı,

 • Müşteri bazında teminata alınan çek/senetlerin durumuna göre dağılımını,

 • Müşterilerin genel risk raporunu, 

 • Müşterilerin çek/senet durum raporu, 

 • Çek/senet portföy oranı, 

 • Bir müşteriye ait çek ve senetlerin keşidecisine/borçlusuna göre dağılımı,

 • Müşteri bazında çek/senet dağılımı.

 • Toplam adet ve tutarlar; iade ve tahsil edilenler ile birlikte iade edilenlerin tahsil edilenlere oranı.

Operasyon İşlemleri : 

Pazarlamadan gelen çek/senetler bu modülden sisteme girilir. Çek/Senet deposu menüsünden, tüm çek/senetlerin numaraları, tutarları, vade ve valör tarihleri ve müşterileri gibi bilgiler ile birlikte son durumları görüntülenmektedir. Aynı zamanda istenilen çek/senet' in son duruma gelene kadar ki hareketleri; işlem tarihlerine göre sıralı olmak üzere, anında incelenebilmektedir. Yine aynı ekrandan çeşitli filtre olanakları ile çek/senetlerin çeşitli raporları alınabilmektedir. Aşağıdaki işlemler de bu modülden yapılabilir.

 • Çek/senetlerin bankaya çıkış, tahsilat, karşılıksız ve iade işlemleri bu modülden her biri için birer bordro hazırlanarak yapılır.

 • Müşteriden, banka aracılığı ile gelen ödemeler veya bankadan yapılan ödemeler için kesilen fişler girilir.

 • Banka hareketleri; ekrandan veya yazıcıdan, banka işlem türü ve tarih aralıkları verilerek incelenebilir.

 • Çeşitli grafik olanakları sunulmuştur. Örneğin; bankalarda yapılan tahsilatlar, adet ve tutar bazında ister tahsilat bankasına göre; ister çek bankasına göre grafik olarak alınabilmektedir.

 • Giriş bordroları listesi ekrandan ve yazıcıdan incelenebilir.

 • Çıkış bordrosu, tahsilat, iade ve karşılıksız işlemler için hazırlanan bordroların liste ve ekran görüntüleri.

Fon Yönetimi : 

Banka işlemleri, fon kullanımı, müşteriye verilen çeklerin takibi, müşteri ödemeleri, nakit akışı ve banka hareketleri ile banka tanımları bu modülden yapılabilir.

 • Bankalar arası işlemlerde; EFT, Havale, Virman ile döviz alış-satış, repo, mevduat ve nakit para yatırma ve çekme işlemleri yapılır.

 • Fon kullanımında; bankadan müşterilerin yaptıkları kullandırımlara karşılık kendi banka hesaplarımız ile müşteri banka hesapları arasında yapılan EFT, Havale ve Virman işlemleri ile müşterilere verilen çeklerin kayıt ve takipleri yapılır.

Mali Kontrol (Muhasebe) : 

Hesap planı tanımı, kaynak kodu ve masraf merkezi tanımı, kasa işlemleri, muhasebe fişleri, faiz tahakkuku, faturalar, muhasebe raporları ve sözleşmeler gibi işlemler genel muhasebe işlemleri yapılabilir. Ayrıca aşağıdaki işlemler de yapılabilmektedir.

 • Dövizli fiş kesme, dövizli mizan ve diğer raporlar ile Reeskont hesaplamaları.

 • Aylık faiz ve komisyon oranlarını değiştirebilme imkanı.

 • Bordrolar arası çek/senet virmanı.

 • Periyodik olarak alınan komisyonların takibi. (ek komisyon hesaplama imkanı)

 • Kasa fişi girişleri ve günlük kasa hareketlerini ekrandan ve yazıcıdan inceleme imkanı.

 • Temlik faturaları girişi.

 • Temlik fatura açıklarının raporları.

 • Yurtiçi ithalat ve ihracat factoring için yapılan sözleşmelerin takibi.

 • Bilanço ve kar/zarar raporları.

 • Muhasebe fişlerini bekleyen fişler adı altında toplayarak kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebeleştirme imkanı.

 • Hesap planında, İstenildiği kadar kırılım yapabilme imkanı.

Raporlar : 

Müşteri raporları, çek/senet raporları ve diğer raporlar adlı başlıklar altında çeşitli rapor olanakları sunulmuştur.

 • Müşteri risk tablosu.

 • Müşteri karlılık durumu.

 • Müşteri ekstresi.

 • Aylık müşteri hareketleri.

 • Çek raporu ve çek/senet bordorsu.

 • Alınan çekler.

 • Vade tarihi ve durumuna göre çek/senet listesi.

 • Tahsil edilen çek/Senetler listesi.

 • Faiz listesi

 • Ödemeler raporu ve tahsilatlar.

 • Günlük risk tablosu.

 • Banka durum özeti.

Export (İthalat ve İhracat) Factoring :

Factoring türü Gayri Kabili Rücu ise Finansman, Tahsilat ve Garantili; Kabili Rücu ise; Finansman ve Tahsilat türünden seçilebilir. Faiz oranları da LIBOR, GBPIBOR, EURIBOR ve FIBOR üzerinden tanımlanabilir. Fonlama ise Muhabir veya Banka üzerinden yapılmaktadır.

 

Teknik Özellikler


Yazılım ve Donanım Gereksinimleri:

Factor/SQL, Factor/2000 ve Factor/.Net Yazılımı, veri tabanı olarak Microsoft NT 4.0 (SP4+) Server veya, Microsoft Windows 2000/.Net Server üzerinde; Microsoft SQL Server ya da  Acceler8DB ‘yi kullanmakta olup; Client (istemci) olarak da MS Windows 98 veya üzerini kullanmaktadır. Client’ lardan server üzerindeki datalara TCP/IP protokolü ile ulaşılmaktadır. Veri tabanına direkt (native) erişim yapılmaktadır. Ayrıca ODBC veya benzeri ara bağlantı tanımlarına gerek yoktur.

Factor/400 Yazılımı, veri tabanı olarak IBM AS/400-iSeries 400 üzerinde;  IBM DB2/400  kullanmakta olup; Client (istemci) olarak da Microsoft Windows 95/98/2000/XP kullanılmaktadır. Client’ lardan server üzerindeki datalara yine TCP/IP protokolü ile ulaşılmaktadır. Veri tabanına direkt (native) erişim (Datagate/400 ile) yapılmaktadır. Ayrıca ODBC veya benzeri ara bağlantı tanımlarına gerek yoktur.

1. Sunucu Bilgisayar (Server) :

    A. Windows NT 4.0 ve 2000/.Net için;

 • Pentium 200 MHz işlemcili ya da üzeri IBM veya uyumlu Ana Bilgisayar

 • Microsoft Windows NT Server 4.0 (SP4+) ya da Windows 2000/.Net Server işletim sistemi

 • En az 64 MB RAM (Tavsiye edilen NT4.0 için 128MB, Win2000/.Net için 256MB)

 • En az 200 MB boş disk alanı.

    B. IBM AS/400-iSeries 400 için;

 • Bütün IBM AS/400-iSeries 400 modelleri ana bilgisayar (server) olarak kullanılmaktadır.

 • En az 64 MB RAM (Tavsiye edilen 128MB)

 • En az 200 MB boş disk alanı.

2. Kullanıcı Bilgisayarı (İstemci-Client) için;

 • IBM ya da uyumlu PC, Pentium 100 MHz işlemcili ya da üzeri

 • Microsoft Windows 98/2000/XP işletim Sistemi

 • En az 32 MB RAM (Tavsiye edilen Win98 için 64MB, Win2000/XP için 128MB)

 • En az 50 MB boş disk alanı.