Garantisoft Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri

Doğru seçimler, sorunları kolay çözer.

Aşağıda belirtilen konularda teknoloji danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Teknoloji Danışmanlığı yanısıra Tümü Birarada adı altında; Yazılım, Danışmanlık, Eğitim ve Destek hizmeti de sunulmaktadır. Danışmanlık hizmetlerimiz; saat, gün, ay veya yıllık sözleşmeli ve/veya belli bir proje süresi boyunca uygulanmaktadır. 

Uygulama Yazılımı Geliştirme | Internet | Donanım | Ağ (Network) | İşletim Sistemi | İletişim | Proje Yönetimi | Bilgi Teknolojileri Yönetimi  

Uygulama Yazılımı Geliştirme

 • İş Analizi,

 • Sistem Analizi,

 • Uygulama Tasarımı,

 • Uygulama Yazılımı,

 • Web Tabanlı Uygulama Yazılımı,

 • Elektronik Ticaret (e-Business [B2B veya B2C])

Internet

 • Alan-Adı (Domain Name) başvuru takibi

 • Web Tasarımı ve Geliştirme

 • Internet Mail kuruluşu

 • Şubeler arası Intranet, Internet, Extranet

 • Web Tabanlı Uygulama Geliştirme

 • E-Ticaret Sistemleri

 • Kullanılacak donanım ve yazılımların tespiti

 • Servis sağlayıcılar tavsiye etmek

 • Performans analizi, iyileştirme önerileri

 • Güvenlik analizi, iyileştirme önerileri

 • Hata toleransı analizi, iyileştirme önerileri.

Donanım

 • Veritabanı sunucusu (Database Server),

 • Uygulama sunucusu (Application Server),

 • Internet/Web Server,

 • Yeterlilik tesbiti,

 • Çalışma koşullarının tesbiti, denetlenmesi,

 • Kapasite, ölçek tesbiti,

 • Teknik özelliklerinin incelenmesi, karşılaştırılması,

(Network)

 • Local Area Networking (LAN),

 • Wide Area Networking (WAN),

 • Intranet,

 • Internet,

 • Extranet,

 • Ağ tasarımı,

 • Kullanılacak donanım ve yazılımların tespiti,

 • Hizmet sağlayıcılar tavsiye etmek,

 • Network yönetimi standardizasyonu,

 • Performans analizi, iyileştirme önerileri,

 • Güvenlik analizi, iyileştirme önerileri,

 • Hata toleransı analizi, iyileştirme önerileri.

İşletim Sistemi

 • Windows NT 4.0 / Windows 2000 seçilmesi,

 • Novell Netware seçilmesi,

 • Unix/Linux seçilmesi,

 • AS/400e seçilmesi,

 • Sistemlerin konfigürasyonu,

 • Performans analizi, iyileştirme önerileri,

 • Yönetim prosedürlerinin hazırlanması,

 • Hizmet sağlayıcılar tavsiye etmek,

 • Eğitim organizasyonu,

 • Kuruluş,

 • Upgrade ve migration hizmetlerinin koordinasyonu.

İletişim

 • Fax server,

 • E-Mail server,

 • Telex server,

 • İhtiyaç, kapasite, ölçek tesbiti,

 • Donanım ve yazılımların teknik özelliklerinin incelenmesi, karşılaştırılması,

 • Ürün sağlayıcılar hakkında bilgi toplama,

 • Hizmet sağlayıcılar tavsiye etmek,

Proje Yönetimi

 • İhtiyaç tesbiti,

 • Kaynakların tesbiti,

 • Ürün ve/veya hizmetlerin tesbiti,

 • Koordinasyon,

 • Yönlendirme,

 • Denetleme.

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

 • Durum tesbiti (check-up),

 • Yeniden yapılanma,

 • Teknolojilik yenilik transferi,

 • Ürün seçimi,

 • Ürün sağlayıcılar ile koordinasyon,

 • Eğitim organizasyonları,

 • Bilgi işlem envanter standardizasyonu,

 • Kullanıcı profilleri hazırlama,

 • Sistem kullanım prosedürleri hazırlama

 • Acil durum prosedürleri hazırlama,

 • Periyodik mevcut durum (envanter) raporlaması.