Şirket Hakkında

Niçin Visual RPG?

AS/400 Programcıları çok iyi bilirlerki RPG iş yazılım dilidir. Yazılım dilinin geçirdiği evreler: Monolithic ilk RPG, Structured RPG II ve RPG III, Modular RPG/400-RPG IV-ILE RPG ve en son olarak Object Oriented, Component yapısı Visual RPG. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi RPG bugün PC ortamlarında da çalışmaktadır. Bu sayede programla daha kolay, hızlı ve görsel geliştirilmektedir. Garantisoft, AS/400 ortamındaki yazılımları Yeşi Ekran-Green Screen’dan kurtarıp GUI-Windows ve Web ortamına taşımaktadır.

AS/400 ortamında çalışan ve halen kullanmakta olduğunuz uygulamaları, kodları tekrar yazmadan ASNA Visual RPG ile geliştirerek Windows ve Internet ortamına taşıyoruz.