Şirket Hakkında

Uygulama Yazılımı Proje Yönetimi

Garantisoft, müşterilerinin kendi bünyesinde geliştirdiği veya geliştireceği projelerde de bilgi birikimini ortaya koyarak; eğitim, tasarım, planlama, proje koordinasyonu ve yönetimi görevlerini üstlenmektedir.

Bu tür projelerde çok gerekli ama en zor olan noktalar; değişik rollerle değişik firmalardan bir araya gelen kişilerin yetki karmaşası oluşmadan yönetilmesi ve aşamaların, karşılaşılan sorunların, önerilen çözümlerin tarafsız bir gözle firma yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu konuda baştan ortaya konacak belirgin yetkilendirmeler çerçevesinde Garantisoft konudaki deneyimini ve bilgi birikimini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Proje yönetimi hizmetleri, projenin kapsamı ve Garantisoft uzmanlarının sorumluluklarına göre harcayacağı süreler göz önüne alınarak proje öncesinde ücret belirlenmekte ve ödeme planına bağlanmaktadır.