Şirket Hakkında

Uygulama Yazılımı Geliştirme

Garantisoft; Finans, Otomotiv, Turizm ve Denizcilik alanlarında entegre, web tabanlı (Internet, Intranet ve Extranet) elektronik ticaret uygulama yazılımı hazırlamakta ve bu yazılımları sürekli olarak geliştirmektedir.

Bu alanlarda edindiğimiz tecrübe ile diğer sektörlere proje oluşturulmakta ve müşteri ihtiyaçlarına göre özel yazılım geliştirilmektedir. Uygulama Yazılımı Geliştirme platformu; iş programlama dili olan RPG kullanılmaktadır. Web tabanlı uygulamalarımızda ise ASP, ActiveX, Java ve XML/XSL kullanılmaktadır. Donanım platformu ise AS/400-NT/2000/XP'dir. Uygulama yazılımlarımız visual ortamda olması ve kullanılan geliştirme ortamının da bu yaklaşıma açık olması nedeni ile, uygulamanın temel mantığını ve veri tabanının yapısını bozmadıkça müşteri istekleri bir proje haline getirilmekte, mevcut uygulamanın üzerine bu istekler ilave edilebilmektedir. Müşterilerimizin talepleri, yazılımın temel mantığının gelişmesine katkıda bulunuyor ise bu tür hizmetler ücretsiz ya da çok az ücretle gerçekleştirilmektedir.

Uygulama Yazılımı Geliştirme Ortamı:
  ASNA Visual RPG
  ASNA Acceler8DB
  ASP (Active Server Pages)
  Microsoft ActiveX Data Objects
  MTS (Microsoft Transaction Server), COM+
  Microsoft Office (Word/Excel) ile bilgi alışverişi
  Microsoft Exchange ile bilgi alışverişi
  Lotus Notes/Domino ile bilgi alışverişi
  Nesne Yönelimli programlama
  İstemci (Client) / Sunucu (Server) yapılanma
  32 Bit (Windows NT) / 64 Bit (AS/400) mimari
  Web (Internet/Intranet/Extranet)
Uygulama Yazılımının Çalıştığı Platformlar:
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000/XP
IBM AS/400
IBM iSeries
ASNA Acceler8DB
Microsoft SQL Server
Windows 95/98/2000
Windows NT Workstation
Internet Explorer 4.x/5.x
Netscape 4.x/5.x
Opera